binhminh Archive

Các bảng năng suất trên thị trường

1. Đếm sản phẩm cài đặt giá trị Sđt liên hệ: 0967551477 FB: Huỳnh Nhật Tùng Gmail:  nhattungnt93@gmail.com   2. Đếm sản phẩm theo ngày, giờ. Sđt liên hệ: 0967551477 FB: Huỳnh Nhật Tùng Gmail:  nhattungnt93@gmail.com 3. Đếm sản phẩm 4 số Led lớn. Sđt liên hệ: 0967551477 FB: Huỳnh Nhật Tùng Gmail:  nhattungnt93@gmail.com 4. Bảng theo dõi …

Các phần mềm hổ trợ cho quảng cáo led.

Làm Pic với CCS 5.15: Hướng dẫn cài đặt: B1: Cài file  ideutilsupd B2:  pcwhdupd (CCS 5.015) B3: Crack Sao chép 4 tệp pcb, pcd.pch, pcm vào thư mục cài đặt ở ổ C Giống như cách cài đặt và sử dụng hướng dẫn bằng video:  https://www.youtube.com/watch?v=5lAPcuJLhTc&index=2&list=PLl7YmqHNdTr-aTpkd1h_cWYJ88p8SWJd0&t=25s Link tải:   http://www.mediafire.com/file/dbqbuwwo63j25mm/%5B%C4%90_%C4%90TK10%5DCCS+5.015+Full.rar 2. CorelDraw X5: Các …

Sản phẩm chất lượng

Nhiều mẫu mã đẹp

Giao hàng toàn quốc