Các bảng hào quang trên thị trường

1. Bảng led Hào quang 8×24 led một màu(Kích thước theo yêu cầu)

Kết quả hình ảnh cho led hào quang 8x24

 • Kích thước theo yêu cầu khách hàng
 • Có 8 vòng và 24 tia
 • Sử dụng led senyang loại tốt
 • Mặt bằng mica màu theo yêu cầu khách hàng lựa chọn.
 • Nguồn 12V 2A
 • Có biến trở chỉnh tốc độ chạy của hào quang.
 • Hiệu ứng Full

Sđt liên hệ: 0967551477

FB: Huỳnh Nhật Tùng

Gmail:  nhattungnt93@gmail.com

2. Bảng led Hào quang 16×32 led một màu(Kích thước theo yêu cầu của khách hàng)

Kết quả hình ảnh cho led hào quang 16x32

 • Kích thước theo yêu cầu khách hàng
 • Có 16 vòng và 32 tia
 • Sử dụng led senyang loại tốt
 • Mặt bằng mica màu theo yêu cầu khách hàng lựa chọn.
 • Nguồn 12V 2A
 • Có biến trở chỉnh tốc độ chạy của hào quang.
 • Hiệu ứng Full

Sđt liên hệ: 0967551477

FB: Huỳnh Nhật Tùng

Gmail:  nhattungnt93@gmail.com

3. Bảng led Hào quang 16×48 led một màu(Kích thước theo yêu cầu của khách hàng)

Kết quả hình ảnh cho led hào quang 16x48

 • Kích thước theo yêu cầu khách hàng
 • Có 16 vòng và 48 tia
 • Sử dụng led senyang loại tốt
 • Mặt bằng mica màu theo yêu cầu khách hàng lựa chọn.
 • Nguồn 12V 2A
 • Có biến trở chỉnh tốc độ chạy của hào quang.
 • Hiệu ứng Full

Sđt liên hệ: 0967551477

FB: Huỳnh Nhật Tùng

Gmail:  nhattungnt93@gmail.com

4. Bảng led Hào quang 64 led một màu(Kích thước theo yêu cầu của khách hàng)

Kết quả hình ảnh cho bảng led hào quang 16x64

 • Kích thước theo yêu cầu khách hàng
 • Có 16 vòng và 64 tia
 • Sử dụng led senyang loại tốt
 • Mặt bằng mica màu theo yêu cầu khách hàng lựa chọn.
 • Nguồn 12V 2A
 • Có biến trở chỉnh tốc độ chạy của hào quang.
 • Hiệu ứng Full

Sđt liên hệ: 0967551477

FB: Huỳnh Nhật Tùng

Gmail:  nhattungnt93@gmail.com

5. Bảng led Hào quang 8×24 led Full color 7 màu (Kích thước theo yêu cầu)

Kết quả hình ảnh cho led hào quang 8x24

 • Kích thước theo yêu cầu khách hàng
 • Có 8 vòng và 24 tia
 • Sử dụng led tốt Full color 8mm vỏ 12mm
 • Mặt bằng mica màu theo yêu cầu khách hàng lựa chọn.
 • Nguồn 12V 2A
 • Có biến trở chỉnh tốc độ chạy của hào quang.
 • Hiệu ứng Full

Sđt liên hệ: 0967551477

FB: Huỳnh Nhật Tùng

Gmail:  nhattungnt93@gmail.com

6. Bảng led Hào quang 16×32 led Full color 7 màu (Kích thước theo yêu cầu)

Kết quả hình ảnh cho led hào quang 16x32 full color

 • Kích thước theo yêu cầu khách hàng
 • Có 16 vòng và 32 tia
 • Sử dụng led tốt Full color 8mm vỏ 12mm
 • Mặt bằng mica màu theo yêu cầu khách hàng lựa chọn.
 • Nguồn 12V 2A
 • Có biến trở chỉnh tốc độ chạy của hào quang.
 • Hiệu ứng Full

Sđt liên hệ: 0967551477

FB: Huỳnh Nhật Tùng

Gmail:  nhattungnt93@gmail.com

7. Bảng led Hào quang 16×48 led Full color 7 màu (Kích thước theo yêu cầu)

Kết quả hình ảnh cho led hào quang 16x32 full color

 • Kích thước theo yêu cầu khách hàng
 • Có 16 vòng và 48 tia
 • Sử dụng led tốt Full color 8mm vỏ 12mm
 • Mặt bằng mica màu theo yêu cầu khách hàng lựa chọn.
 • Nguồn 12V 2A
 • Có biến trở chỉnh tốc độ chạy của hào quang.
 • Hiệu ứng Full

Sđt liên hệ: 0967551477

FB: Huỳnh Nhật Tùng

Gmail:  nhattungnt93@gmail.com

8. Bảng led Hào quang 16×64 led Full color 7 màu (Kích thước theo yêu cầu)

 • Kích thước theo yêu cầu khách hàng
 • Có 16 vòng và 64 tia
 • Sử dụng led tốt Full color 8mm vỏ 12mm
 • Mặt bằng mica màu theo yêu cầu khách hàng lựa chọn.
 • Nguồn 12V 2A
 • Có biến trở chỉnh tốc độ chạy của hào quang.
 • Hiệu ứng Full

Sđt liên hệ: 0967551477

FB: Huỳnh Nhật Tùng

Gmail:  nhattungnt93@gmail.com

 

Ngoài ra bên mình còn nhận thiết kế theo yêu cầu của khách hàng.

Các bạn có thể tham khảo nhé.

Hãy gọi:  0967551477   khi cần

Chúng tôi sẽ đáp ứng các yêu cầu bạn đưa ra.

Sản phẩn chất lượng cho mọi cá nhân hay tổ chức.

Add your comment

Sản phẩm chất lượng

Nhiều mẫu mã đẹp

Giao hàng toàn quốc