Các bảng năng suất trên thị trường

1. Đếm sản phẩm cài đặt giá trị

Sđt liên hệ: 0967551477

FB: Huỳnh Nhật Tùng

Gmail:  nhattungnt93@gmail.com

 

2. Đếm sản phẩm theo ngày, giờ.

Sđt liên hệ: 0967551477

FB: Huỳnh Nhật Tùng

Gmail:  nhattungnt93@gmail.com

3. Đếm sản phẩm 4 số Led lớn.

Sđt liên hệ: 0967551477

FB: Huỳnh Nhật Tùng

Gmail:  nhattungnt93@gmail.com

4. Bảng theo dõi năng suất 

Sđt liên hệ: 0967551477

FB: Huỳnh Nhật Tùng

Gmail:  nhattungnt93@gmail.com

5. Bảng theo dõi lượng sảm phẩm trong kho

Sđt liên hệ: 0967551477

FB: Huỳnh Nhật Tùng

Gmail:  nhattungnt93@gmail.com

 

6. Giám sát năng suất theo thời gian

Sđt liên hệ: 0967551477

FB: Huỳnh Nhật Tùng

Gmail:  nhattungnt93@gmail.com

7. Theo dõi năng suất theo phần trăm (%)

Sđt liên hệ: 0967551477

FB: Huỳnh Nhật Tùng

Gmail:  nhattungnt93@gmail.com

 

Các bạn có thể tham khảo nhé.

Hãy gọi:  0967551477   khi cần

Chúng tôi sẽ đáp ứng các yêu cầu bạn đưa ra.

Sản phẩn chất lượng cho mọi cá nhân hay tổ chức.

 

Add your comment

Sản phẩm chất lượng

Nhiều mẫu mã đẹp

Giao hàng toàn quốc